Uvod

Uvod v tiskano izdajo Rodovnika (naročite jo lahko tukaj)

Kar je zapisano ostane

Nekdo od rodoslovcev je zapisal šalo, ki pravi, da ni nič bolj zanimivega, kot razlagati drugim o svojih prednikih in verjetno tudi nič bolj dolgočasnega kot to poslušati.
Zelo veliko je ljudi, ki o svojem sorodstvu in svojih prednikih vedo veliko, redko pa svoje vedenje prenesejo na papir in ga ohranijo potomcem. Podatki, ki niso zapisani se samo s pripovedovanjem spreminjajo in tudi zelo hitro pozabijo.
Razen bližnjega sorodstva tudi midva nisva veliko vedela o najinih prednikih. Na začetku sva želela raziskati samo nekaj rodov najinih prednikov. Po začetnih raziskavah sva se odločila, da ne bova zbirala samo podatkov glavne linije naših prednikov, temveč tudi stranske veje in njihove potomce. Tako sva našla tudi povezavo s Kadivčevo rodbino. Kar hitro pa sva tudi ugotovila, da se sorodstvene vezi močno prepletajo, zato sva raziskave razširila na celotno vas Breg ob Savi, delno pa tudi na sosednje vasi. Največ rodoslovnih podatkov sva dobila iz matičnih knjig (rojstne, mrliške, poročne in status animarumi – popis družin) v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani in z obiski po župniščih. Precej podatkov pa sva pridobila tudi z obiski pri družinah, pa tudi s telefonskimi klici in po elektronski pošti. Hvala vsem, ki ste nam naklonili dragoceni čas in nama posredovali podatke.
Ob izpisu rodovnika Kadivčeve rodbine posebna zahvala Martinu Kadivcu za slikovito napisan opis Kadivčeve rodbine. Hvala tudi Jožetu Šenku, ki je najine podatke priredil in poskrbel za tiskanje.
Ta izpis rodovnika sva pripravila na željo Kadivčeve družine iz Hrastja v spomin na srečanje 19. junija 2011 v Hrastjah.

Vesela bova tudi za vaše odzive; take in drugačne. Hvaležna vam bova za ugotovljene, najdene napake, za popravke in opozorila in seveda za dodatne informacije in se vam zanje priporočava.

Angelca in Lojze Fajfar

elektronski naslov
ali na telefon 04 2332 914.

Dodaj odgovor