Udeleženci srečanja rodbine junija 2011

RODBINA KADIVEC, 19. junij 2011

Skupinska slika
označeni udeleženci (v tabeli spodaj najdete ime in rodbinsko vejo) udeleženci

Opombe:

štev. priimek in ime rodb. veja št. rodovnik
1 Marko GLIHA Bolčar 471
2 Ana GLIHA Bolčar 469
3 Mojca GLIHA Bolčar 470
4 Jana JOVANOVIČ Bolčar 276
5 Matilda KADIVEC Kadivec 128
6 Marjan KADIVEC st. Kadivec 133
7 Judita ŠENK Karun 453
8 Karmen ŠENK Karun 451
9 Jože ŠENK Karun 452
10 Miha GYERGYEK Karun 439
11 Barbara KADIVEC Karun 264
12 Blaž ROBLEK Karun 445
13 Diana KURALT Kadivec 355
14 Domen KURALT Kadivec 356
15 Jožica JERETINA (133  Kadivec)
16 Urban KADIVEC Kadivec 379
17 Robert KADIVEC Kadivec 228
18 Tina ROZMAN (228 Kadivec)
19 Jernej KADIVEC Kadivec 380
20 Miha OCVIRK Brič 570
21 France OCVIRK Brič 571
22 Brigita ŠENK Karun 450
23 Štefan KOSIRNIK Karun 457
24 Jernej KOSIRNIK Karun 458
25 Klemen ROBLEK (264 Karun)
26 Antonija KERN (216 Kadivec)
27 Andrej KURALT Kadivec 216
28 Mirjam LEGAT Kadivec 374
29 Jerneja GROS Kadivec 367
30 Maja LEGAT Kadivec 376
31 Božena LOGAR (225 Kadivec)
32 Justin LEGAT Kadivec 375
33 Janez LEGAT Kadivec 225
34 Jurij KADIVEC Kadivec 134
35 Tone ARNEŽ (250 Brič)
36 Boris ŠOLAR (220 Kadivec)
37 Ana KRIŽNAR (dekle 392)
38 Jošt KURALT Feman 394
39 Nataša STENOVEC (240 Feman)
40 Jure DOVŽAN Kadivec 381
41 Marija LEBEN (266 Karun)
42 Mirjam ŠENK Karun 449
43 Anton KADIVEC Karun 150
44 Jožica PERČIČ (150 Karun)
45 Vesna KURALT Kadivec 354
46 Ana GROS Kadivec 368
47 Janez KADIVEC Kadivec 229
48 Sonja JANEŠ (229 Kadivec)
49 Vesna TKALEC (nečakinja Alenke Šmerc 226 Kadivec)
50 Marija ŠMERC (mama Alenke Šmerc 226 Kadivec)
51 Ljudmila VIDMAR Brič 144
52 Žan KURALT Feman 392
53 Janez KURALT Feman 240
54 Ivan (Janko) KURALT (138 Feman)
55 David KOŠNIK Karun 463
56 Frančiška ŠENK Karun 269
57 Marija KADIVEC Karun 261
58 Tomaž GYERGYEK (261 Karun)
59 Andrej GYERGYEK Karun 437
60 Lucija GYERGYEK Karun 438
61 Kristina LEGAT Kadivec 373
62 Ana VIDMAR Brič 149
63 Ljudmila VIDMAR Brič 243
64 Franci ŠKUFCA (243 Brič)
65 Frančiška BUKOVNIK (131 Kadivec)
66 Jagoda TKALEC (nečakinja Alenke Šmerc 226 Kadivec)
67 Marjan KADIVEC ml. Kadivec 226
68 Alenka ŠMERC (226 Kadivec)
69 Zdenka PIFKO Brič 250
70 Slavko ŠKET (235 Feman)
71 Ivanka BAČNIK Feman 235
72 Alojz FAJFAR RODOVNIK
73 Angelca FAJFAR RODOVNIK
74 Stane ČERNIVEC (234 Feman)
75 Darja GAŠPIRC (268 Karun)
76 Ana ŠENK Karun 460
77 Primož ŠENK Karun 459
78 Anton ŠENK Karun 268
79 Marija ŠENK Karun 267
80 Frančišek ŠENK Karun 265
81 Branko KOSIRNIK (267 Karun)
82 Martina ŠENK Karun 270
83 Marija KADIVEC Karun 152
84 Matej KOŠNIK Karun 464
85 Janez  KOŠNIK (270 Karun)
86 Bernarda CELAR (223 Kadivec)
87 Slavko LEGAT Kadivec 223
88 Martin KADIVEC Martinov 160
89 Bernarda KADIVEC Kadivec 132
90 Marija ŠMAJD (160 Martinov)
91 Ivan (Ivo) KADIVEC (Argentina) Kadivec 130
92 Lidija Ana KADIVEC (Argentina) Kadivec 219
93 Milena Ljudmila KADIVEC Kadivec 220
94 Majda LEGAT Kadivec 222
95 Nuša REŽEK Brič 418
96 Rok KURALT Kadivec 351
97 Frančiška JENKO (140 Feman)
98 Aleksandra /Saša/ KADIVEC Kadivec 231
99 Majda BAČNIK Feman 234
100 Martin ŠENK Karun 448
101 Rok FRBEŽAR Karun 443
102 Anja TORKAR Karun 441
103 Katarina TORKAR Karun 440
104 Irena KADIVEC Karun 262
105 Nataša KURALT Kadivec 353
106 Janez KURALT Kadivec 215
107 Marija ZUPANEC (215 Kadivec)
108 Tjaša KUZMIČ Kadivec 548
109 Tomaž KUZMIČ (353 Kadivec)
110 Tomislav ČAVIČ (217 Kadivec)
111 Anka KURALT Kadivec 217
112 Vilma VREČEK (255 Brič)
113 Rafael GROS (222 Kadivec)
114 Martina KADIVEC Martinov 279
115 Matic  JENKO Martinov 476
116 Marjan KURALT Kadivec 214
117 Ivanka SAJOVIC (161 Martinov)
118 Mateja KADIVEC Martinov 277
119 Andreja REŽEK Brič 419
120 Boris BUKOVEC (245 Brič)
121 Anja BUKOVEC Brič 403
122 Laura LONČARIČ RANGUS (427 Brič)
123 Nana ŽIBERT RANGUS Brič 574
124 Feliks Srečko ŽIBERT Brič 255
125 Ana DROLC (146 Brič)
126 Gregor JENKO (279 Martinov)
127 Zora VIDMAR Brič 252
128 Ema ROZMAN Martinov 472
129 Jožef ROZMAN (277 Martinov)
130 Erik OCVIRK (418 Brič)
131 Janez KADIVEC Bolčar 273
132 Ivan KADIVEC Bolčar 157
133 Ana KADIVEC Karun 263
134 Darko TORKAR (262 Karun)
135 Petra TORKAR Karun 442
136 Marjeta KADIVEC Kadivec 227
137 Pia TRAMPUŽ Kadivec 378
138 Ajda TRAMPUŽ Kadivec 377
139 Mirko TRAMUŽ (227 Kadivec)
140 Alojzija (Slavka) VIDMAR Brič 245
141 Peter VIDMAR Brič 254
142 Ana TORKAR (254 Brič)
143 Aleš ŽIBERT Brič 427
144 Tanja VIDMAR Brič 423
145 Nevenka Zadnik (253 Brič)
146 Melita VIDMAR Brič 420
147 Neža KANC (420 Brič)
148 Gaber KANC (420 Brič)
149 Pavel REŽEK (252 Brič)
150 Matevž KEPEC (422 Brič)
151 Marjan VREČEK Bolčar 271
152 Matej VREČEK Bolčar 466
153 Marija Martina VREČEK Bolčar 272
154 Slavko FRBEŽAR (263 Karun)
155 Darja VERBIČ (221 Kadivec)
156 Marcel KADIVEC Kadivec 365
157 Kristijan KADIVEC Kadivec 364
158 Slavko KADIVEC Kadivec 221
159 Marko  LEGAT Kadivec 224
160 Alenka SMOLE (224 Kadivec)
161 Lidija KADIVEC Kadivec 230
162 Gorazd NADIŽAR (fant 230)
163 Iztok Vincencij VIDMAR Brič 256
164 Breda LUKEŽ (256 Brič)
165 Henrik PIFKO Brič 251
166 Rok KONCILIJA (fant 423)
167 Darko Rafael VIDMAR Brič 257
168 Irena VIDMAR Brič 258
169 Stanislav VIDMAR Brič 253
170 Maja VIDMAR Brič 422
171 Renato DOVŽAN (231 Kadivec)

 

 

Dodaj odgovor